โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
สอบคัดเลือก ม.1 ห้อง พ.ว.ค. และ MEP.

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พ.ว.ค.) ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (MEP.) โดยผู้อำนวยการเสกสรร ทุนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคมได้พบปะและให้กำลังใจนักเรียน ผู้มาสอบคัดเลือกจำนวน 481 คน

18 กุมภาพันธ์ 2567     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มวิชาการ


จำนวนผู้ชม : 290

เนื้อหาอื่น ๆ