โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมวันเกียรติยศและปัจฉิมนิเทศ 2566

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเทิงวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันเกียรติยศและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

15 กุมภาพันธ์ 2567     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มกิจการนักเรียน


จำนวนผู้ชม : 187

เนื้อหาอื่น ๆ