โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
แม่สายเกมส์

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 คณะนักกีฬานักเรียน ครูผู้ควบคุมทีมนักเรียนกีฬาและนายเสกสรร ทุนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย "แม่สายเกมส์" ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัเชียงราย

9 มกราคม 2567     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มกิจการนักเรียน


จำนวนผู้ชม : 146

เนื้อหาอื่น ๆ