กิจกรรมวันพร ปี2563

นายอภิชาติ ชุติมา
ปิดหน้าต่างนี้
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จัดกิจกรรมวันพร มีการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 65 รูป นำโดย นายปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
15-01-2021

231 ครั้ง