ประกวดแต่งกลอนแปด หัวข้อ วันทาบูชาครู


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ทางงานกิจการสภานักเรียน และส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคมทุกคน ส่งผลงานเข้าประกวดแต่กลอนแปด โดยรับแบบฟอร์มได้ที่ห้องสภานักเรียน ดูเกณฑ์การประกวดที่เพจสภานักเรียน หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องสภานักเรียน ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.
29-09-2020

เข้าชม 548 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย