ประกาศให้ลำดับสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ว.ค.) ปีการศึกษา 2567

นางพรนัชชา ประยูรหาร
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศให้ลำดับสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ว.ค.) ปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีนักเรียนสละสิทธิ์ จำนวน 5 คน ดังนั้นจึงประกาศให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรอง ในลำดับที่ สำรองพวค.1 - สำรองพวค.5 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนเทิงวิทยาคม (https://www.thoengwit.ac.th)

21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:36:20

136 ครั้ง