ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นางพรนัชชา ประยูรหาร
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:34:24

578 ครั้ง