ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ว.ค.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นางพรนัชชา ประยูรหาร
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ว.ค.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:33:30

9 ครั้ง