รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม ในตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

นางพิมใจ พรมสี
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จะรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 7 -22 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับลือกสรร ในวัน 25 กันยายน 2566
สอบคัดสรรวันที่ 27 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลือกสรร วันที่ 28 กันยายน 2566 หลังเสร็จสิ้นการสอบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
8 กันยายน 2566 เวลา 15:24:11

309 ครั้ง