รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม ในตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

นางพิมใจ พรมสี
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จะรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 7 -22 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับลือกสรร ในวัน 25 กันยายน 2566
สอบคัดสรรวันที่ 27 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลือกสรร วันที่ 28 กันยายน 2566 หลังเสร็จสิ้นการสอบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
8 กันยายน 2566 เวลา 15:24:11

เข้าชม 208 ครั้ง    


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225