ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกคหกรรม

นางพิมใจ พรมสี
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกคหกรรม บัดนี้ทางโรงเรียนขอแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังแนบ
30 สิงหาคม 2566 เวลา 15:46:19

260 ครั้ง