ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคหกรรม

นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ตามที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง เพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนวิชาคหกรรม จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม พ.ศ 2566 นั้น ทางโรงเรียนเทิงวิทยาคมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้
1) นางสาวธัญชนกลำคำ
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาทำการสอบในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวลา 9:00 น สอบข้อเขียน ณ ห้องคหกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคม
28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:23:42

เข้าชม 205 ครั้ง    


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225