ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคหกรรม

นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ตามที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง เพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนวิชาคหกรรม จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม พ.ศ 2566 นั้น ทางโรงเรียนเทิงวิทยาคมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้
1) นางสาวธัญชนกลำคำ
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาทำการสอบในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวลา 9:00 น สอบข้อเขียน ณ ห้องคหกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคม
28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:23:42

294 ครั้ง