รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

นางพิมใจ พรมสี
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จะรับสมัคร อัตราจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นครูวิชาเอกคหกรรม ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตั้งแต่วันที่22 - 26 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ในวัน26 สิงหาคม 2566
สอบแข่งขันวันที่ 29 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 สิงหาคม 2566 หลังเสร็จสิ้นการสอบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
22 สิงหาคม 2566 เวลา 17:37:19

เข้าชม 200 ครั้ง    


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225