เรื่อง ประมูลจำหน่ายกาแฟสด ประจำปี 2566 (ยื่นซองประมูลราคา 8 มิถุนายน 2566)

นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยโรงเรียนเทิงวิทยาคมมีความประสงค์ที่จะทำการประมูลร้านกาแฟ เพื่อจำหน่ายให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียนเทิงวิทยาคมซึ่งมีจำนวนครูและบุคลากร ประมาณ 178 คน นักเรียนประมาณ 2,588 คน โดยมีอาหารบริโภคในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบทางราชการของโรงเรียน
ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นซองประมูลราคา สามารถศึกษาคุณสมบัติผู้ประมูล เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ เพื่อยื่นซองประมูลในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
29 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:19:25

เข้าชม 199 ครั้ง    


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225