ประกาศรายชื่อผู้มีสิสธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (29 พ.ค.2566)

นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ตามที่โรงเรียนเชิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครอัตราจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยจำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่16-25 พฤษภาคม 2566
ทางโรงเรียนเทิงวิทยาคมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันรายละเอียดดังแนบ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันมาทำการสอบภาคความรู้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยห้อง 118 อาคารกัลปพฤกษ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:52:15

เข้าชม 200 ครั้ง    


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225