ประกาศรายชื่อผู้มีสิสธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (29 พ.ค.2566)

นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ตามที่โรงเรียนเชิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครอัตราจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยจำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่16-25 พฤษภาคม 2566
ทางโรงเรียนเทิงวิทยาคมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันรายละเอียดดังแนบ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันมาทำการสอบภาคความรู้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยห้อง 118 อาคารกัลปพฤกษ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:52:15

250 ครั้ง