ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้าง (11 พ.ค.2566)

นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ตามประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคมลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคัดเลือกครูอัตราจ้าง เพื่อจัดจ้างครูอัตราจ้าง บัดนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางโรงเรียนเทิงวิทยาคมจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างตามเอกสารแนบ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามลำดับในประกาศ มารายงานตัวทำสัญญาจ้างใน วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:00 น
ณ อาคาร 5 ฝ่ายงานบุคลากร โรงเรียนเทิงวิทยาคม หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
11 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:06:11

291 ครั้ง