ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้าง (11 พ.ค.2566)


นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ตามประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคมลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคัดเลือกครูอัตราจ้าง เพื่อจัดจ้างครูอัตราจ้าง บัดนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางโรงเรียนเทิงวิทยาคมจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างตามเอกสารแนบ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามลำดับในประกาศ มารายงานตัวทำสัญญาจ้างใน วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:00 น
ณ อาคาร 5 ฝ่ายงานบุคลากร โรงเรียนเทิงวิทยาคม หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
11 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:06:11

เข้าชม 600 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย