ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้าง (11 พ.ค.2566)

นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ตามประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคมลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคัดเลือกครูอัตราจ้าง เพื่อจัดจ้างครูอัตราจ้าง บัดนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางโรงเรียนเทิงวิทยาคมจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างตามเอกสารแนบ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามลำดับในประกาศ มารายงานตัวทำสัญญาจ้างใน วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:00 น
ณ อาคาร 5 ฝ่ายงานบุคลากร โรงเรียนเทิงวิทยาคม หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
11 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:06:11

เข้าชม 198 ครั้ง    


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225