ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 4 อัตรา (10 พ.ค.2566)

นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ตามที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครอัตราจ้างเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาทัศนศิลป์ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และตำแหน่งครูประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นั้น ทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน รายละเอียดดังแนบ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันมาทำการสอบภาคความรู้ ความสามารถ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเทิงวิทยาคมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น เป็นต้นไป
9 พฤษภาคม 2566 เวลา 06:32:24

320 ครั้ง