รายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ ม. 1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2566


นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ
ปิดหน้าต่างนี้
รายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ ม. 1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
10 มีนาคม 2566 เวลา 18:50:11

เข้าชม 203 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย