ประกาศลำดับสำรองเพิ่มเติม 1 ระดับชั้น ม.1 โครงการพิเศษส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศภาคภาษาอังกฤษ ห้องเรียนสองภาษา (Mini English Program : MEP) ปีการศึกษา 2566


นางพรนัชชา ประยูรหาร
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรอง ในลำดับที่ สำรองMEP 7 – สำรองMEP 10 รายงานตัวระบบออนไลน์ที่เว็บไซด์ของโรงเรียนเทิงวิทยาคม www.thoengwit.ac.th และทางโทรศัพท์เบอร์ 053-795787 ในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. - 16.30 น. ถ้าไม่รายงานตัว ในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์
10 มีนาคม 2566 เวลา 15:19:31

เข้าชม 91 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย