โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร มาศึกษาดูงานระบบดูเหลือช่วยเหลือนักเรียน

นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทิงวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร และในครั้งนี้ได้มาร่วมแสดงความยินดีและส่งครูเทพสิริ ตะนัยศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสย้ายมาปฎิบัติราชการโรงเรียนเทิงวิทยาคม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:06:51

เข้าชม 198 ครั้ง

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225