โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร มาศึกษาดูงานระบบดูเหลือช่วยเหลือนักเรียน

นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทิงวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร และในครั้งนี้ได้มาร่วมแสดงความยินดีและส่งครูเทพสิริ ตะนัยศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสย้ายมาปฎิบัติราชการโรงเรียนเทิงวิทยาคม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
22 ธันวาคม 2565 เวลา 02:06:51

292 ครั้ง