รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

นางพิมใจ พรมสี
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:14:35

263 ครั้ง