รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

นางพิมใจ พรมสี
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
26 ตุลาคม 2565 เวลา 15:55:29

267 ครั้ง