รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

นางพิมใจ พรมสี
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จะรับสมัคร อัตราจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นครูวิชาเอกสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตั้งแต่วันที่20-27 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565
สอบแข่งขันวันที่ 28 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 29 ตุลาคม 2565 หลังเสร็จสิ้นการสอบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
20 ตุลาคม 2565 เวลา 15:56:29

267 ครั้ง