รับสมัครเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล


นางพิมใจ พรมสี
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จะรับสมัครอัตราจ้าง เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 11- 18 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
สอบแข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 สิงหาคม 2565 หลังเสร็จสิ้นการสอบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
10 สิงหาคม 2565 เวลา 17:14:43

เข้าชม 178 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย