ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล


นางพิมใจ พรมสี
ปิดหน้าต่างนี้
ตามที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวันวันที่ 9 สิงหาคม 2565
9 สิงหาคม 2565 เวลา 18:04:45

เข้าชม 174 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย