ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง-วิชาญี่ปุ่นและครูแนะแนว


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง-วิชาญี่ปุ่นและครูแนะแนวครูญี่ปุ่น 1 อัตรา

ครูแนะแนว 1 อัตรา

วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครในวันและเวลา ราชการ ที่ห้อง ธุรการ อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

โทร.053-795474https://drive.google.com/file/d/1E9f-AusR_uy9Kx_vshnyiQ81vALAMSux/view?usp=sharing


 15-05-2019

เข้าชม 141 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย