โครงการติวฟรีของพี่ ๆ จาก SmartMathPro
โครงการติวฟรีของพี่ ๆ จาก SmartMathPro ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยรายวิชา
1. คณิตศาสตร์ 2. ภาษาอังกฤษ 3. ฟิสิกส์ 4. เคมี 5. ชีววิทยา มีรายละเอียด
ลิงค์ https://bit.ly/37jc9g5
22 เมษายน 2565 เวลา 08:41:22

เข้าชม 196 ครั้ง    


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225