ประกาศการรับมอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ที่ติดโควิดและกักตัวเสี่ยงสูงที่โทรมายืนยันสิทธิ์
ประกาศ : การมอบตัวสำหรับนักเรียนที่ติดโควิดและกักตัวครบกำหนด

**** ให้ปฏิบัติตามดังนี้อย่างเคร่งครัด ****

1.ให้เตรียมและเรียงเอกสารตามคำแนะนำ 2 ชุด (ไฟล์ PDF)
2.ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่พ้นกำหนดกักตัวหรือรักษาหายแล้ว ให้นำผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ของผู้ปครองและนักเรียนมาด้วย (นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 คนเท่านั้น)
3.ให้มารายงานตัวที่งานทะเบียนวัดผล อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ในวันและเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
5 เมษายน 2565 เวลา 09:56:51

เข้าชม 196 ครั้ง    


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225