ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชา พลศึกษา


ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชา พลศึกษาให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ. ห้องธุรการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม หากไม่มาตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์
https://drive.google.com/file/d/1eNTekp0RrI0za6fCokgZOBsERpFtNoGT/view?usp=sharing

14-05-2019

เข้าชม 117 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย