ประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2565

สนใจยื่นซองได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ห้องพัสดุ และ
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
24 มีนาคม 2565 เวลา 15:24:44

เข้าชม 222 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย