ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน-ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ มาทำการสอบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเทิงวิทยาคมhttps://drive.google.com/file/d/1gGPRyLbNgVac-uFe00LfgRxdba-_vxW4/view?fbclid=IwAR2_rMkpawUMaBHl6T_h_d3DCMC0W4aU6JtJ3caYYa_IleL8MfY9ioI3Bm4

14-05-2019

เข้าชม 134 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย