โรงเรียนปายวิทยาคาร มาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2564 คณะครูโรเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนายเสกสรร ทุนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม กล่าวต้อนรับ พร้อมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงาน และหัวหน้างานในกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม
11 มกราคม 2565 เวลา 07:49:29

เข้าชม 247 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย