กำหนดการมอบตัวห้องเรียนปกติ

นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
ปิดหน้าต่างนี้
กำหนดการมอบตัวห้องเรียนปกติ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564
ม.1/1-1/4 เวลา 7.30-12.00 น.
ม.1/5-1/8 เวลา 13.00-16.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564
ม.4/1-4/4 เวลา 07.30-12.00 น.
ม.4/5-4/8 เวลา 13.00-16.00 น.

1. เรียกรวมตัวนักเรียน บริเวณลานโพธิ์ เพื่อรับเอกสารการมอบตัวและจัดเตรียมเอกสารการมอบตัว
2. นำเอกสารไปตรวจสอบความถูกต้อง ใต้ถุนอาคาร 1
3. นำเอกสารการมอบตัวไปพบครูประจำชั้น บนหอประชุม
4. จ่ายเงินค่าเทอม บนหอประชุม
5. ไปซื้อชุดประจำโรงเรียน บริเวณใต้ถุนอาคาร 2

13-05-2021

354 ครั้ง