กำหนดการมอบตัวห้องเรียนปกติ

นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
ปิดหน้าต่างนี้
กำหนดการมอบตัวห้องเรียนปกติ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564
ม.1/1-1/4 เวลา 7.30-12.00 น.
ม.1/5-1/8 เวลา 13.00-16.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564
ม.4/1-4/4 เวลา 07.30-12.00 น.
ม.4/5-4/8 เวลา 13.00-16.00 น.

1. เรียกรวมตัวนักเรียน บริเวณลานโพธิ์ เพื่อรับเอกสารการมอบตัวและจัดเตรียมเอกสารการมอบตัว
2. นำเอกสารไปตรวจสอบความถูกต้อง ใต้ถุนอาคาร 1
3. นำเอกสารการมอบตัวไปพบครูประจำชั้น บนหอประชุม
4. จ่ายเงินค่าเทอม บนหอประชุม
5. ไปซื้อชุดประจำโรงเรียน บริเวณใต้ถุนอาคาร 2

13-05-2021

เข้าชม 196 ครั้ง

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225