นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่สแกนบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25158 นายสิรธีร์ ปันจันทร์ 00:00:00 3
2 25217 นางสาวศศิธร กาน้อย 00:00:00 7
3 25266 นายณัฐพงษ์ แสนคำ 00:00:00 7
4 27139 นายภูมิบดินทร์ ฤทธิ์เทวา 00:00:00 8
5 25016 นายกฤษณะ เพียงใจวงค์ 00:00:00 9
6 25232 นายภูวเดช มั่นถาวร 00:00:00 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th