นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ร่วมกิจกรรมพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24365 นายอัครพล พึ้งอ้น 00:00:00 10
2 24485 นางสาวอัญชญา จันทร์จำรูญ 00:00:00 10
3 24689 นางสาวธัญญาพร นักค้า 00:00:00 10
4 24698 นางสาวเพ็ญพิชชา อิ่นคำ 00:00:00 10
5 24360 นายพงศพัศ การดี 00:00:00 11
6 24439 นางสาวชนากานต์ สุขมนต์ 00:00:00 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th