นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25290 นางสาวทิพย์ปภา แวงมั่ง 07:56:06 4
2 25025 นายสุกฤษณ์ หอมนาน 07:56:12 8
3 25019 นายชญานนท์ ประมูลวงค์ 07:56:46 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th