นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่สแกนบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26009 นายอจลวิชญ์ แสงคำมา 00:00:00 11
2 28270 นายอิทธิมันต์ เนตรธิยา 00:00:00 5
3 26237 นางสาวนภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ 00:00:00 8
4 26342 นายธนวุฒิ ผัดกันตุ้ย 00:00:00 9
5 26475 นายอัศวิน สือแปง 00:00:00 9
6 28301 นายเมธาสิทธิ์ บุญเมือง 00:00:00 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th