นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25836 นางสาวมะลิวัลย์ กองกูล 00:00:00 3
2 27703 นายพีรภัทร ศักดิ์สม 00:00:00 8
3 25855 นายนภัสกร เงินท๊อก 00:00:00 8
4 25913 นางสาวณัฐชา มูลชัย 00:00:00 9
5 27721 นางสาวธิดาพร ระวิเวท 00:00:00 9
6 27716 นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา 00:00:00 9
7 27709 นายฉัตรมงคล ทาเนตร 00:00:00 9
8 25899 นายวิชเญศ หินกลม 00:00:00 9
9 27684 นายอนุสร โพธิ์ศรี 00:00:00 9
10 26164 นายฐากูร ราชเมืองมูล 00:00:00 9
11 27743 นายศรัณย์ บุตรวงศ์ 00:00:00 9
12 27751 นายอัครพล มามงคล 00:00:00 9
13 25806 นายณัฐพล ใจติ๊บ 00:00:00 9
14 27303 นางสาวปวริศา พุทธทองศรี 00:00:00 10
15 25454 นายภูรินท์ สมฤทธิ์ 00:00:00 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th