นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 27653 นางสาวพิชญธิดา ยะตั๋น 00:00:00 2
2 25800 นางสาวอริสา พันธ์สวัสดิ์ 00:00:00 3
3 25708 นางสาวนาราภัทร ทองสุข 00:00:00 4
4 25643 นายชญานันท์ บุรีแก้ว 00:00:00 4
5 27690 นางสาวพิชญาภา เเสนท้าว 00:00:00 6
6 25986 นายกฤตยชญ์ บุตรเนียม 00:00:00 7
7 27697 นายภูมิชนก โพธิ์ขุดทด 00:00:00 7
8 27649 นายณัฐพงศ์ ทะตา 00:00:00 7
9 27750 นางสาวเปมิกา บุญเรือง 00:00:00 7
10 25459 นายศิรพงศ์ นันท์โภคินวงษ์ 00:00:00 8
11 25855 นายนภัสกร เงินท๊อก 00:00:00 8
12 27711 นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น 07:58:39 9
13 25844 นายคีตารัตน์ บุญเรศ 00:00:00 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th