นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ขาดเรียน/ไม่ทราบสาเหตุ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26829 ด.ช.ณฐกร อ่อนหวาน 07:40:59 3
2 26865 ด.ญ.อาทิตยา สมฤทธิ์ 00:00:00 3
3 26868 นายกิตติพิชญ์ เเสนอาทิตย์ 00:00:00 4
4 26881 ด.ช.สรวิชญ์ ชุ่มเย็น 00:00:00 4
5 26893 ด.ญ.ธีรดา ชาติไทย 00:00:00 4
6 27006 ด.ช.รัชฏะ ไชยปัญญา 00:00:00 7

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th