นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26760 ด.ญ.ฉัตรตะวัน เชียงตุง 00:00:00 1
2 26755 ด.ช.อริย์ธัช ฝั้นปันวงศ์ 00:00:00 1
3 26896 ด.ญ.ปภาวรินทร์ หินทราย 00:00:00 4
4 26876 ด.ช.นนทกร ปันนิตมัย 00:00:00 4
5 26940 ด.ญ.เปรมจิรา กันทะ 00:00:00 5
6 26932 ด.ญ.ณภัทรสร กาใจ 00:00:00 5
7 26978 ด.ญ.ธิญาดา ศิริภักดิ์ 00:00:00 6
8 26965 ด.ช.รชต ศรีรุ่งเรือง 00:00:00 6
9 26952 ด.ช.เจสัน ฐิติพงษ์ กอมบอร์ด 00:00:00 6
10 27021 ด.ญ.เบญจวรรณ ธะนะวงค์ 00:00:00 7
11 26675 ด.ช.อำนาจศักดิ์ สีดามาตร 00:00:00 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th