นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26913 ด.ช.ปิยวัฒน์ ยาวิชัย 07:50:19 5
2 27001 ด.ช.นวพล บรรจง 07:54:13 7
3 26610 ด.ญ.ธัญพิชชา แปงกล 07:51:41 9
4 26617 ด.ญ.เมธาพร บุญแสนไชย 07:51:30 9
5 26675 ด.ช.อำนาจศักดิ์ สีดามาตร 07:51:17 11
6 26697 ด.ช.จิรโชติ แก้ววงค์ 07:50:13 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th