นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่สแกนบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 27815 ด.ช.นพวิชญ์ วิลัย 00:00:00 10
2 27848 ด.ช.ชชลิต ใจธรรมโรจน์ 00:00:00 11
3 28006 ด.ช.ธีร์ธวัช บุญยืน 00:00:00 3
4 28060 ด.ช.อำพล ดรปัญญา 00:00:00 4
5 28094 ด.ช.พิชเญศ หมื่นเตียง 00:00:00 5
6 28146 ด.ญ.กมลชนก ภูห้องเพชร 00:00:00 6
7 28183 ด.ช.วรากร เลางาม 00:00:00 7
8 28186 ด.ช.ศิลานนท์ มณีวรรณ 00:00:00 7
9 27780 ด.ช.นพรัตน์ เสงี่ยม 00:00:00 9
10 27790 ด.ญ.จุฑาภรณ์ กาวี 00:00:00 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th