นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2566

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 27755 ด.ช.ศุภกฤต วงศ์ปินตา 00:00:00 2
2 27455 ด.ช.วายุภัตร์ ทาติ๊บ 00:00:00 4
3 27497 ด.ช.อัศวิน อุทธินา 08:00:24 5
4 27488 ด.ช.นนทพัทธ์ แนบเนียน 00:00:00 5
5 27608 ด.ช.ธนกฤต ชินคำ 00:00:00 8

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th