เครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม


พบจำนวน 60 รายการ

นางเกศสรินทร์ มาฟู (ติ๊ก)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ขุนตาล

0810007291


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/126/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2566


นางทาริกา ทิพละ (แคท)
ให้บริการสาย  โรงเรียนเทิงวิทยาคม-งิ้วเก่า ใหม่ ป่าไผ่

097-9977937


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/156/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2558


นางสาวรัตติกา สมฤทธิ์ (จอย)
ให้บริการสาย  โรงเรียนเทิงเทิงวิทยาคม - ปล้อง

0835826072


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/128/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2565


นายวัชรินทร์ อินทรีย์ (เอ็กซ์)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ตำบลแม่ต๋ำ

097-0457627


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/149/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2558


สิบเอกหญิงภุมรินทร์ แก้วจันทร์เป็ง (บราวน์)
ให้บริการสาย สัก สว่าน งิ้ว ป่าไผ่ เทิง

0875761240


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นางสาว นฤมล วงค์ทอง (นุ๊ก)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านสัก-บ้านสว่าน

0653462196


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/157/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2560


นาย เกียรติอนันต์ ธะนะ (เขตต์)
ให้บริการสาย ตำบล ศรีดอยไชย--โรงเรียนเทิง

0616685970


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/141/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2566


นาย ชัชวาล เชียรรัมย์ (อ๊อฟ)
ให้บริการสาย เทิง-ไม้ยา

0822879707


เลขที่ใบอนุญาต : รถสองแถว (ยกเว้นการท

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2562


นายเสนาะ เปรมชนะ (หน่อง)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านทุ่งศรีเกิด ขุนตาล

0970416136


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/137/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.&nbs


นายอุทิตย์ อุรัญ (อุทิตย์)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านโนนสมบูรณ์

081-5176492


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2550


นายสุวิทย์ วรดล (สุวิทย์)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-อำเภอขุนตาล

0635750866


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ...........


นาย สุวิทย์ วรดล (ลุงวิทย์)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ป่าตาล

06-3575-0866


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/146/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2561


นาย สมศักดิ์ เตชะฤทธิ์ (ศักดิ์)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ไม้ยา

09-8778-6251


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2564


นายซน จันทิมา (ซน)
ให้บริการสาย ขุนตาล เทิง

0950675658


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/158/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2548


นายปรีชา อินนะลา (ลุงหนานชา)
ให้บริการสาย  โรงเรียนเทิงวิทยาคม - อำเภอขุนตาล

089-0768938


เลขที่ใบอนุญาต : รถบัส (ยกเว้นการทำหน

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2560


นายศรวง อุทธิยา (ศรวง)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-หงาวสาย2

0859046900


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/145/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2550


นายจิตริน กาบกรณ์ (ลุงแอ่ง)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ป่าแดง ขุนตาล

0997534802


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/124/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นางสาว ดวงพร บุญยวง (พร)
ให้บริการสาย รร.เทิงวิทยาคม-อำเภอขุนตาล

08-2630-8511


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2562


นางสาว ศิริขวัญ บุญยวง (ญา)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ต้นปล้อง

09-9606-5410


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2559


นายประดิษฐ เนตรใส (ลุงน้อย)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านห้วยไคร้

0813642087


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/120/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2545


นางสุพิศ มาดี (น้าเจี๊ยบ)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ยางฮอม ขุนตาล

0899941054


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/125/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2560


นางเอ็มมิกา เมืองวงค์ (ป้าดาว)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ต้า

0871767309


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/121/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2550


นายสมบูรณ์ กันต๊ะยศ (ลุงบุญ)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงเทิงวิทยาคม - แม่ลอย

0806733347


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/138/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2560


นายศราวุธ ปินตา (หนึ่ง)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-บ้านห้วยตุ้ม

0648468964


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2551


นายบุญมี อินทรีย์ (ลุงดี)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ตำบลแม่ต๋ำ ตาดควัน

0861145186


เลขที่ใบอนุญาต : รถบัส (ยกเว้นการทำหน

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2545


นางจำเนียร รูปกลม (ปิ๊ก)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ต.แม่ลอย

0892666024


เลขที่ใบอนุญาต : ชร.0012.1/144/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2556


นายศรีวรรณ์ ธะนู (ลุงศรีวรรณ์ )
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ต.แม่ลอย

0654300386


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/142/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2562


นางสาวกันยารัตน์ เพียรสงวน (ยา)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - สาย 5 สันทรายงาม ,หนองสามัคคี

0886422495


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/123/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2565


นายวิเชียร เครือวงค์ (เชียร)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านห้วยไคร้

-


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2558


นายสง่า สุทธศิลป์ (สง่า)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ตำบลแม่ลอย

081-0323931


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2550


นายกิตติกร รูปกลม (ลุงตี๋)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงเทิงวิทยาคม - แม่ลอย

0910780714


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2560


นายสมชาย คุณาแปง (ศักดิ์)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงเทิงวิทยาคม - แม่ลอย

0932785685


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/159/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2556


นายประเทือง พรมรักษา (ลุงดี)
ให้บริการสาย  โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านต้า

099-0769363


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2547


นายสมชาย ยอดโนชัย (ชาย)
ให้บริการสาย  โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านต้า

085-6188370


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2550


นายอินตา คิดรักเมือง (ตา)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ต้า

09-4642-2154


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ...........


นายพฤติพล ปาโท้ (น้านึก)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ยางฮอม ขุนตาล

0937274565


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/135/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2566


นาง สุพรรณี จิตแก้ว (พรรณี)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ต้า

06-5758-1945


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2547


นางพัฒนา สุทธเสน (ป้านา)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านพระเนตร

089-9688763


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/150/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2550


นายสิทธิชัย ชัยเนตร (ลุงสิท)
ให้บริการสาย  โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ต้า

0987678424


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/130/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ...........


นาย สังคม ปิจมิตร (คม)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-พระเนตร

08-6293-8754


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/122/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2546


นายอารุณ วิงวอน (หล่อม )
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ปล้อง ม่อนป่ายาง

0942565838


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/139/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ...........


นายสุธี ใจไมตรี (ลุงปัน)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - หงาว

0856259401


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/131/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2560


นายบุญเกิด อินต๊ะวงศ์ (ลุงเกียรติ)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - หงาว

0850397822


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/127/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2541


นายโชคชัย ไม้ตรง (นวล)
ให้บริการสาย โรงเรียงเทิงวิทยาคม - หงาว (สาย2)

0943033933


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2552


นายภคนันท์ ไชยะ (เพลิน)
ให้บริการสาย รร.เทิงวิทยาคม -บ้านหงาวสาย2

0916262661


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2555


นายบรรเจิด จัดเเจง (เจิด)
ให้บริการสาย เทิง บ้านต้า

08-1531-2490


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2556


นางสาวเกศินี พรชัย (พี่แอล)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ปล้อง

0957718323


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/140/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2566


นายนฤนาท น้ำเย็น (ฮ่วน)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม ปล้อง หนองแรด

0639711930


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/136/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ...........


  ( )
ให้บริการสาย  

 


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.&nbs


นายณัฐณิพัทธ์ ไชยเมืองคล (ศักดิ์)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - อำเภอพญาเม็งราย

0852383803


เลขที่ใบอนุญาต : รถบัส (ยกเว้นการทำหน

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2553


นายปฏิพงศ์ จันใจ (ริน)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ต้า

0816028653


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/119/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2549


นายมงคล ไชยศิริ (จัน)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม- ห้วยก้าง

0960540505


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2551


นายจิรศักดิ์ จีระยา (ศักดิ์)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านไม้ยา - ห้วยก้าง อำเภอพญาเม็งราย

09-17506569


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2548


นาย สงวน ลาบุตรดี (พวน)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ห้วยก้าง

09-8024-8530


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นายประยุธ อิ่นคำ (อั้น)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - บ้านห้วยก้าง - ไม้ยา อ.พญาเม็งราย

08-13662817


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2561


นายนิวัฒน์ ติ๊บคำ (เดย์)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม - ไม้ยา

0839173610


เลขที่ใบอนุญาต : ชร 0012.1/129/2566

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2565


นาย แทน เป็กธนู (แทน)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-ไม้ยา

09-2970-8723


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2563


นางชณิกานต์ ไชยเมืองคล (เก๋)
ให้บริการสาย  โรงเรียนเทิงวิทยาคม - อำเภอพญาเม็งราย

0868842961


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2566


นายสมบูรณ์ ปนคำปิน (ลุงบุญ)
ให้บริการสาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม-งิ้วเก่า ใหม่ ป่าไผ่ ดอนดินแดง

0882285911


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2548


นายสำเริง รัตนะ (เริง)
ให้บริการสาย  ตำบลต้า-รร.เทิงวิทยาคม

0993688105


เลขที่ใบอนุญาต : กำลังดำเนินการ...

เริ่มให้บริการให้กับนักเรียนเทิงวิทยาคม

พ.ศ.2558


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th