ศูนย์ตรวจข้อสอบด้วย Computer

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

ADMINISTRATOR
เลือกปีการศึกษา/ภาคเรียน
   เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2566


7 ภาษาไทย

10 คณิตศาสตร์

21 วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ

12 สังคมศึกษา ฯ


5 สุขศึกษาและพลศึกษา

0 ศิลปะและดนตรี

6 การงานอาชีพ

14 ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225