แหล่งเรียนรู้ ONLINE..

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โลกการศึกษาไร้พรมแดน

  
sites.google.com/site/kruwiruttwk/
เรียนรู้กับครูวิรุจน์ เมืองมูล

Visitor 1,571 Times

  นายอาหนึ่ง ชูไวย
sites.google.com/site/arnuengc/hna-ae
เรียนคณิตศาสตร์กับครูอาหนึ่ง ชูไวย

Visitor 4,529 Times

  นายประสิทธิ์ จินะสาม
sites.google.com/site/physicskruprasit/home
เติมเต็มฟิสิกส์ กับครูประสิทธิ์

Visitor 1,785 Times

  นางเกวลิน วุฒิสาร
www.thoengwit.net/elearning/
เว็บการศึกษา Moodle

Visitor 1,756 Times

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th