วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564
โรงเรียนเทิงวิทยาคม เลขที่ 278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
ฝ่ายเทคนิค(ครูโยธิน ศิริเอ้ย):  08-9835-8225  สำนักงานวิชาการ: (053) 79-5787  สำนักงานกิจการนักเรียน: (053) 79-5539, 06-2308-7171  โทรสาร (053) 79-5475
อีเมล์ : Contact@thoengwit.ac.th สงวนลิขสิทธ์เนื้อหาข้อมูลภาพเสียงและวิดีโอ