วันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
        วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

Post :01-08-2017 15:41:55
By: นายโยธิน ศิริเอ้ย
  พิธีถวายความอาลัย
        พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามโรงเรียนเทิงวิทยาคม

Post :01-08-2017 15:40:29
By: นายโยธิน ศิริเอ้ย
  ความทรงจำ ปี 2559
        หนังสือรุ่น โรงเรียนเทิงวิทยาคม ปี2559 ฉบับครูโบ๊ท

Post :01-08-2017 15:39:44
By: นายโยธิน ศิริเอ้ย