รหัส  ส32102

 วิชา ประวัติศาสตร์สากล
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

» เจ้าของวิชา  นางสาววรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์

 รหัส  ส30234

 วิชา หน้าที่พลเมือง
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

» เจ้าของวิชา  

 รหัส  พ33202

 วิชา แบดมินตัน2
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

» เจ้าของวิชา  นายภานุพงษ์ เลขาโชค