รหัสวิชา ง33210
วิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
มัธยมศึกษาปีที่ 6

Warning: Missing argument 2 for nameSurnamet(), called in C:\AppServ\www\testonline\fshowtestAll.php on line 98 and defined in C:\AppServ\www\testonline\function.php on line 38

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in C:\AppServ\www\testonline\function.php on line 40

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in C:\AppServ\www\testonline\function.php on line 41
รหัสวิชา ง33202
วิชา วิชาคอมพิวเตอร์เทคนิค  
มัธยมศึกษาปีที่ 6

Warning: Missing argument 2 for nameSurnamet(), called in C:\AppServ\www\testonline\fshowtestAll.php on line 98 and defined in C:\AppServ\www\testonline\function.php on line 38

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in C:\AppServ\www\testonline\function.php on line 40

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in C:\AppServ\www\testonline\function.php on line 41
รหัสวิชา ง33101
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6  
มัธยมศึกษาปีที่ 6

Warning: Missing argument 2 for nameSurnamet(), called in C:\AppServ\www\testonline\fshowtestAll.php on line 98 and defined in C:\AppServ\www\testonline\function.php on line 38

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in C:\AppServ\www\testonline\function.php on line 40

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in C:\AppServ\www\testonline\function.php on line 41

  Close This Page