ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขการรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัวการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ
 
คำชี้แจง
     แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่างๆ แม้ว่าบางประโยคอาจไม่ตรงกับที่นักเรียนเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวนักเรียนมากที่สุด ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี
     โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ เพื่อนักเรียนจะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนต่อไป มีคำตอบ 4 คำตอบ สำหรับข้อความแต่ละประโยค คือ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก โปรดเลือก ในส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่คิดว่าตรงกับตัวนักเรียนมากที่สุด
     
กรอกชื่อ-นามสกุล    
     
 
ประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก
ความคิดเห็นของนักเรียน
1. เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
2. ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรทำให้ฉันรู้สึกโกรธ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
3. เมื่อถูกขัดใจ ฉันมักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
4. ฉันสามารถคอยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
5. ฉันมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
6. เมื่อถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อื่นยอมรับได้
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
7. ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
8. ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
9. ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นทำต่างจากที่ฉันคิด
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
10. ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระทำของฉัน
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
11. ฉันรู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
12. แม้จะมีภาระที่ต้องทำ ฉันก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
13. เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
14. ฉันเห็นคุณค่าในน้ำใจที่ผู้อื่นมีต่อฉัน
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
15. เมื่อทำผิด ฉันสามารถกล่าวคำ ขอโทษ ผู้อื่นได้
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
16. ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่นได้ยาก
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
17. ถึงแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็ยินดีที่จะทำเพื่อส่วนรวม
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
18. ฉันรู้สึกลำบากใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
19. ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
20. แม้จะเป็นงานยาก ฉันก็มั่นใจว่าสามารถทำได้
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
21. เมื่อทำสิ่งใดไม่สำเร็จ ฉันรู้สึกหมดกำลังใจ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
22. ฉันรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ทำสิ่งต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
23. เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไม่ยอมแพ้
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
24. เมื่อเริ่มทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทำต่อไปไม่สำเร็จ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
25. ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
26. บ่อยครั้งที่ฉันไม่รู้ว่าอะไรทำให้ฉันไม่มีความสุข
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
27. ฉันรู้สึกว่าการติดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากสำหรับฉัน
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
28. เมื่อต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
29. ฉันลำบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่คุ้นเคย
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
30. ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับความเคยชินของฉัน
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
31. ฉันทำความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
32. ฉันมีเพื่อสนิทหลายคนที่คบกันมานาน
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
33. ฉันไม่กล้าบอกความต้องการของฉันให้ผู้อื่นรู้
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
34. ฉันทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
35. เป็นการยากสำหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่น แม้จะมีเหตุผลเพียงพอ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
36. เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น ฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่เขายอมรับได้
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
37. ฉันรู้สึกด้อยกว่าผู้อื่น
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
38. ฉันทำหน้าที่ได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
39. ฉันสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
40. ฉันไม่มั่นใจในการทำงานที่ยากลำบาก
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
41. แม้สถานการณ์จะเลวร้าย ฉันก็มีความหวังว่าจะดีขึ้น
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
42. ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
43. เมื่อมีเรื่องที่ทำให้เครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องผ่อนคลายหรือสนุกสนานได้
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
44. ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อน
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
45. ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆ มากกว่าฉัน
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
46. ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
47. ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรทำ เมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
48. เมื่อว่างเว้นจากภาระหน้าที่ ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันชอบ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
49. เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
50. ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเห็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
51. ฉันไม่สามารถทำใจให้เป็นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
52. ฉันมักทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ
ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก
     
      
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th